Landgoed de Dodshoorn

Foto's

Het intellectuele eigendom van de inhoud van deze website berust bij Landgoed De Dodshoorn. Voor een aantal foto’s, waaronder die van fotograaf Meindert van Dijk (www.meindertvandijkfotografie.nl), berust het auteursrecht bij de betreffende fotografen.  Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Landgoed De Dodshoorn, dan wel van de betrokken fotografen.
Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van landgoed De Dodshoorn.